Categorie Articole Bioetică

Alocare 0

Despre dileme etice care ne ucid. Efectele lipsei criteriilor raționale de alocare a resurselor

Afluxul de pacienți COVID-19 în spitale determină ivirea unor dileme etice, de modalitatea în care ele sunt soluționate depinzând șansele noastre de supraviețuire. Voi simplifica problema, pentru a ușura înțelegerea, luând în considerare exemplul ventilatoarelor mecanice. Presupunem că spitalul X are 10 ventilatoare și 25 de pacienți care au nevoie de ele. De dragul exemplului, excludem...

Etică 0

Trăim o modificare a valorilor sociale?

Prezint în continuare câteva anomalii etice[1], lăsând la îndemâna cititorilor cântărirea relevanței lor: Loteria imunizării colective. Aceasta este o imunizare forțată (lipsind alegerea persoanelor) locul vaccinului fiind luat de virusul neatenuat. Este o strategie în care guvernanții asumă riscul pe seama altora. Dacă nu ar exista pericolul supra-aglomerării spitalelor (și deficitul de imagine politică pe care...

milgrams-learner 2

Forțele situaționale în sistemul sanitar. Posibile soluții

Cum putem modifica raportarea noastră la noi înșine astfel încât să spulberăm falsul (deseori) sentiment de puritatea morală, de diferență în bine față de ceilalți, exercitând asupra propriei persoane și gesturilor noastre o perspectivă critică, adică introducând distanța necesară oricărei judecăți morale corecte? Un parcurs cultural specific, constituit de câteva opere relevante, ce determină un anume...

health 0

Câteva soluții de rezistență în fața forțelor situaționale

Caritatea atributivă dă seama de posibilitatea unui mod de acțiune ce ține cont de modul de-a fi și de impactul forțelor situaționale, indicând demersul de-a cerceta situația înainte de a trece la atribuiri dispoziționale (gene, trăsături de personalitate, patologii personale etc.). O astfel de atitudine ar evita eroarea fundamentală de atribuire.[1] Autorul consideră că această perspectivă...

autoritarism 0

Autoritarismul în sistem

Mediul de spital este indiscutabil unul îmbibat de autoritate, de inegalitatea raporturilor dintre personal (în special medici) și pacient. Rutina zilnică a activităților dintr-un spital generează prinderea într-o temporalitate circulară, concentrată pe prezent, accentuând ruptura față de modul cotidian de raportare la existență. Suplimentar, raportarea la viitor devenind una dominată de grijă, prezentul începe să constituie...

peer-pressure 0

Presiunea grupului

Presiunea exercitată de membrii unui grup asupra unei persoane din același mediu pentru a se adapta la o normă (formală sau informală) aduce la rândul ei cu sine, atunci când acest lucru se întâmplă în mediile profesionale din sănătate, pericolul introducerii și menținerii unor atitudini negative față de pacient. Faptul că această presiune se exercită, în...

comportament medical 0

Riscul dezumanizării

Profesiile medicale sunt caracterizate de o dezumanizare funcțională, care le permite atitudini obiective asupra pacientului, atitudini prin intermediul cărora reușesc să depășească barierele empatice ce tind să blocheze gesturile profesionale în compasiune și satisfacerea interesului pe termen scurt;[1] Zimbardo numește această formă pozitivă de dezumanizare „grijă detașată”.[2] Din perspectiva interesului nostru, respectiv acela al cercetării acțiunii...

doctors 0

Dezindividualizarea personalului

Rolurile în care sunt puşi salariaţii le consumă ceva din personalitate, profesia/locul de muncă ajungând deseori să facă parte din propria identitate. Situația este întâlnită într-o foarte mare măsură la medici, mai ales că în cadrul acestei categorii este frecvent sentimentul de castă. Faptul că „doctor” face parte din numele personal ajunge deseori să conducă la...

MD-MD-Matrix 0

Dezangajarea morală și plățile informale

Teoria dezangajării morale, propusă de Albert Bandura, ia în considerare momentele în care conștiința morală nu mai este operantă. Moralitatea poate fi decuplată, cel mai adesea, prin tactica dezumanizării victimei. Este vorba de crearea unei zone insulare a-morale în care se naște sentimentul unui mod de-a acționa reciproc echivalent. Pentru sectorul sanitar similitudinea este dată de...

șpagă 1

„Sistemul șpăgii”

Fără a dori să anulez amploarea fenomenului și responsabilitățile individuale încerc aici o perspectivă sistemică asupra unui flagel cu care se confruntă sistemul sanitar, plățile informale sau „șpaga”. În analiza situațiilor specifice generate de banii plătiți personalului medical putem considera, în primă instanță, că este vorba de mentalitatea profesională, de modul de organizare a sistemului și...

Switch to our mobile site