Category: EPISTEMOLOGIE

0

Despre legitimitatea politică și cunoașterea științifică în contextul pandemiei COVID-19

Pandemia COVID-19 nu este un bilet de voie în alb, care le permite guvernanților să adopte oricare dintre măsurile care le trec prin cap sau le servesc interesele, mai ales acolo unde acestea încalcă drepturi fundamentale. În condițiile în care multe dintre măsurile de combatere a pandemiei COVID-19 încalcă unele dintre libertățile noastre fundamentale, este întemeiată...

0

Despre predicțiile sociale bazate pe istorie

Dezbaterile pe tema riscurilor potențiale la adresa comunităților sunt o parte integrantă a istoriilor naționale/comunitare/regionale. Există o singură diferență importantă pe care prezentul o manifestă comparativ cu trecutul, respectiv scara: preocupările vizează acum întreaga umanitate, dezbaterile desfășurându-se la nivel global. Diferența este dată, în mod evident, de globalizare. În măsura în care putem observa de-a lungul...

0

Despre câțiva români inteligenți

Am descoperit cu plăcere câteva bloguri având ca temă abordările științifice ale problemelor. Cu alte cuvinte, am găsit oameni pasionați de știință, ce pot constitui puncte de reper pentru o societate ce tinde să fie dominată de amatorism. Le recomand cu încredere, ele constituind bune exemple ale pasiunii pentru cunoaștere. Forțând o clasificare didactică, putem considera...

0

Cunoașterea ca emoție

Fiecare dintre noi trăiește o formă a dorinței de cunoaștere, ce ne străbate cu intensități variabile. Ceea ce sugerează prezența unei forme afective a cunoașterii, adică cunoașterea ca emoție. În măsura în care spaima de necunoscut face parte din orientarea numită cunoașterea, putem considera cunoașterea o emoție. Spaima de întuneric constituie unul din modurile de raportare...

0

Despre cauzalitate

Cauzalitatea este caracteristica esențială a narațiunii contemporane; s-ar părea chiar că a oricărei narațiuni. Ceea ce ne face a o considera sinonimă cu umanul, fiind o formă a acestuia de ordonare a datelor ființei. Cum ne dăm seama că un fapt este semnificativ sau nu? Care sunt criteriile de selecție a faptelor în funcție de care...

0

Biasurile cognitive

O perspectivă interesantă în analiza erorilor de raționare este oferite de conceptul biasuri cognitive. Cred că o traducere potrivită ar fi cea de prejudecăți cognitive. Definiția (tradusă): o prejudecată cognitivă este un model de eroare în judecată care survine în situații particulare, conducând la distorsiuni ale percepției, judecată greșită, interpretări ilogice sau ceea ce am putea...

0

Briciul (lama) lui Occam – principiul parcimoniei

Varianta pe scurt: Din două variante explicative ale unui fenomen este de preferat explicația cea mai simplă. Una din variantele în limba latină Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem –  entitățile nu trebuie să fie multiplicate dincolo de necesar. Principiul este atribuit lui William of Ockham. Informații despre William  Ockham pot fi găsite aici. O bună...

0

Raționalismul versus empirism

O dispută privind sursele certe ale cunoașterii adevărate. Un bun rezumat ni-l oferă Florin George Popovici, pe blogul său. Îl redau în continuare in extenso: În perioada modernă, două tabere s-au înfruntat cu privire la sursele credibile/fundamentele cunoaşterii: empirismul anglo-saxon (cei mai vehiculaţi reprezentanţi: John Locke, George Berkeley, David Hume; ca precursori: Francis Bacon şi Thomas Hobbes) şi...

0

Empirismul

Precizări sumare: mintea este o tabula rasa, în absența ideilor care provin din experiență. Experiența este singura sursă certă a cunoașterii. Inducția este metoda privilegiată de cunoaștere.       (Imagine preluată de pe http://www.commongroundgroup.net/2012/12/10/the-enlightenment-vision-of-science-and-religion-6-empiricism-and-the-senses/)

0

Raționalismul

Mă mențin în cadrul tradițional al istoriei filosofiei, respectând diferențele și disputa dintre raționaliști și empiriști, din considerente didactice, încercând astfel să conectez aceste teme cu cele cunoscute deja din cadrul Filosofiei moderne.   Dincolo de aspectul didactic, abordarea este centrată pe dorința de claritate și cunoaștere a ceea ce a însemnat/înseamnă raționalismul, permițând astfel și...