Categorie Articole Epistemologie

Această pagină începe cu recomandările „de lectură” făcute studenților în cadrul cursului și seminarului de Epistemologie/Epistemologia științelor sociale.

Ele conțin un număr limitat de materiale video disponibile în mediul online, organizate pe criterii tematice (în măsura posibilului). Dat fiind caracterul limitat, invit pe toți cei interesați să adauge recomandările lor sau să propună alte criterii de organizare.

Dorința care animă începerea acestei pagini este de iniția crearea unei resurse online relevantă pentru domeniul Epistemologiei/Teoria cunoașterii, care să constituie începutul unui mediu de învățare specific. În acest sens, am în vedere un proiect care să promoveze „învățarea altfel”, testând pe această cale teoria schimbării radicale a mediului și formelor de învățare.

Consider că a învăța este o atitudine, o orientarea existențială, depășind cu mult cadrele instituționale tradiționale. A învăța despre cunoaștere este o formă esențială a însușirii noilor deprinderi cognitive, indispensabile adaptării la contextul societății contemporane.

Inițierea acestui proiect nu o fac din poziția celui care știe, ci din a celui care dorește să afle, fiind suficient de nedumerit în privința direcțiilor în care ar trebui orientată învățarea încât să-mi mențin trează curiozitatea. Am doar intuiția unei necesare schimbări a modului în care trebuie gândită învățarea (incluzând sistemele de învățământ), urmând a încerca să descopăr, împreună cu cei interesați, câteva din posibilele direcții de schimbare.

La modul ideal, scopul unui astfel de proiect îl constituie crearea unui nou model de învățare, alternativ la cel existent. Însă chiar dacă nu va putea fi atins acest rezultat, traseul reprezentat de căutare este în sine relevant.

history 0

Despre predicțiile sociale bazate pe istorie

Dezbaterile pe tema riscurilor potențiale la adresa comunităților sunt o parte integrantă a istoriilor naționale/comunitare/regionale. Există o singură diferență importantă pe care prezentul o manifestă comparativ cu trecutul, respectiv scara: preocupările vizează acum întreaga umanitate, dezbaterile desfășurându-se la nivel global. Diferența este dată, în mod evident, de globalizare. În măsura în care putem observa de-a lungul...

truth_and_lies 0

Despre câțiva români inteligenți

Am descoperit cu plăcere câteva bloguri având ca temă abordările științifice ale problemelor. Cu alte cuvinte, am găsit oameni pasionați de știință, ce pot constitui puncte de reper pentru o societate ce tinde să fie dominată de amatorism. Le recomand cu încredere, ele constituind bune exemple ale pasiunii pentru cunoaștere. Forțând o clasificare didactică, putem considera...

depression_2 0

Cunoașterea ca emoție

Fiecare dintre noi trăiește o formă a dorinței de cunoaștere, ce ne străbate cu intensități variabile. Ceea ce sugerează prezența unei forme afective a cunoașterii, adică cunoașterea ca emoție. În măsura în care spaima de necunoscut face parte din orientarea numită cunoașterea, putem considera cunoașterea o emoție. Spaima de întuneric constituie unul din modurile de raportare...

image003 0

Despre cauzalitate

Cauzalitatea este caracteristica esențială a narațiunii contemporane; s-ar părea chiar că a oricărei narațiuni. Ceea ce ne face a o considera sinonimă cu umanul, fiind o formă a acestuia de ordonare a datelor ființei. Cum ne dăm seama că un fapt este semnificativ sau nu? Care sunt criteriile de selecție a faptelor în funcție de care...

18azlo1delz86jpg 0

Biasurile cognitive

O perspectivă interesantă în analiza erorilor de raționare este oferite de conceptul biasuri cognitive. Cred că o traducere potrivită ar fi cea de prejudecăți cognitive. Definiția (tradusă): o prejudecată cognitivă este un model de eroare în judecată care survine în situații particulare, conducând la distorsiuni ale percepției, judecată greșită, interpretări ilogice sau ceea ce am putea...

130648-004-AD39156F 0

Briciul (lama) lui Occam – principiul parcimoniei

Varianta pe scurt: Din două variante explicative ale unui fenomen este de preferat explicația cea mai simplă. Una din variantele în limba latină Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem –  entitățile nu trebuie să fie multiplicate dincolo de necesar. Principiul este atribuit lui William of Ockham. Informații despre William  Ockham pot fi găsite aici. O bună...

brain-Rationalism-Empiricism 0

Raționalismul versus empirism

O dispută privind sursele certe ale cunoașterii adevărate. Un bun rezumat ni-l oferă Florin George Popovici, pe blogul său. Îl redau în continuare in extenso: În perioada modernă, două tabere s-au înfruntat cu privire la sursele credibile/fundamentele cunoaşterii: empirismul anglo-saxon (cei mai vehiculaţi reprezentanţi: John Locke, George Berkeley, David Hume; ca precursori: Francis Bacon şi Thomas Hobbes) şi...

Descartes_mind_and_body 0

Empirismul

Precizări sumare: mintea este o tabula rasa, în absența ideilor care provin din experiență. Experiența este singura sursă certă a cunoașterii. Inducția este metoda privilegiată de cunoaștere.       (Imagine preluată de pe http://www.commongroundgroup.net/2012/12/10/the-enlightenment-vision-of-science-and-religion-6-empiricism-and-the-senses/)

René Descartes 0

Raționalismul

Mă mențin în cadrul tradițional al istoriei filosofiei, respectând diferențele și disputa dintre raționaliști și empiriști, din considerente didactice, încercând astfel să conectez aceste teme cu cele cunoscute deja din cadrul Filosofiei moderne.   Dincolo de aspectul didactic, abordarea este centrată pe dorința de claritate și cunoaștere a ceea ce a însemnat/înseamnă raționalismul, permițând astfel și...

2-R41-B25-1528-7

Cranach, Eva, Ausschnitt / Florenz

Cranach, Lucas d.Ae.
1472-1553.
'Eva', um 1528.
Ausschnitt: Hand mit Apfel.
Rechtes Pendant einer Darstellung Adams
und Evas.
Oel auf Holz, 167 x 61 cm.
Inv.Nr. 1458
Florenz, Galleria degli Uffizi.

E:
Cranach / Eve / Detail

Cranach, Lucas the Elder
1472-1553.
'Eve', c.1528.
Detail: hand with apple.
Right pendant of a depiction of Adam and
Eve.
Oil on wood, 167 x 61cm.
Inv.Nr. 1458
Florence, Galleria degli Uffizi. 0

O introducere în epistemologie

Scopul Epistemologiei îl constituie educare minții pentru a gândi corect, adică științific. A gândi corect presupune a cunoaște domeniile cărora le sunt aplicabile diferitele inferențe și limitele inducției. Nu interesează gândirea corectă din punct de vedere politic sau moral deoarece ea excede posibilitățile științei. Gândirea corectă începe cu cunoașterea limitelor gândirii științifice. Postez mai jos o...

Switch to our mobile site