Categorie Fără categorie

modernity2 0

De ce trebuie să înțelegem modernitatea?

(Sculptură de D. Offiong) Pentru că modernitatea face parte din identitatea noastră (colectivă și individuală), constituind chiar mediul în care sunt posibile identitățile. Cum sensul propriei existențe poate fi gândit doar pe baza asemănărilor și diferențelor (chiar și dintr-o perspectivă religioasă), discursurile identitare sunt discursurile filosofice dominante în abordarea umanului. Identitatea omului modern pare a fi...

The_Road_Home_by_ForlornExistence 1

Despre existență, într-o notă stoică

(The Road Home, by ForlornExistence) Cineva mi-a reproșat lipsa de optimism pe care-o degajă rândurile mele. Ține însă de esența existenței a o continua în contextul atâtor perspective sumbre ce-i bântuie posibilii. Cioranian vorbind, important este să continui să exiști fiind conștient de nenumăratele umbre pe care orice existență le aduce cu sine. Este existența asumată...

sin-picture2 0

Despre păcătos, mărturisire şi martiraj

Mărturisirea unui păcat îi bucură pe toți cei care nu au facut aceeași greșală, alungându-le parcă propriile culpe. Păcătosul descoperit, la fel cu viciosul, are un rol de defulare socială, diminuând parcă din vinile tuturor. Cu cât argumentarea mărimii păcatului altuia este mai reușită cu atât diminuă propriile poveri. Vina de a nu fi mărturisit, de...

Pygmalion 1

Teoria auto-împlinirii unei profeții (Self-fulfilling prophecy)

În baza Teoremei lui Thomas, Robert K. Merton a lansat teoria auto-împlinirii unei profeții (Self-fulfilling prophecy): O falsă definiție a unei situații ce invocă un nou comportament care va face ca această definiție falsă să devină adevărată. Este vorba de o predicție care, datorită potrivirii pe context, vehiculării eficiente etc., ajunge să schimbe comportamentul celor pe...

honesty 0

Care sunt intențiile mele?

Care sunt intențiile mele cu aceste teme? O variantă onestă de răspuns: Nu știu! Sau: Nu există în ceea ce privește partea de Jurnal. Pentru articolele cvasi-științifice pot face apel la intuiții: încercă să evidențiez ceea ce diverse teorii arată despre om și umanitate. Adică să conturez „un existențialism științific” (sună comunist!). Banal vorbind, o formă...

Definirea situatiei 0

Definiția situației

Definiția situației este un concept în interacționismul simbolic care se referă la un gen de acord colectiv între persoane în ceea ce privește caracterizarea unei situații și, pornind de aici cum trebuie reacționat și adaptat la ea. Conceptul a fost dezvoltat de sociologul american W. I. Thomas, având la bază următoarea teoremă: „If men define situations...

368-spanish-inquisition2 0

Despre comunism, condamnare și creștinism; discursul (pseudo-)moral ca formă de excluziune politică

Teoria forțelor situaționale mă duce cu gândul la indiferența cu care sunt condamnați de-a valma călăii și victimele comunismului, la reacția pe care-o au cei nedreptățiți, forțați să se ascundă din cauza intensității cu care acuzatorii vor să-i culpabilizeze, în elanul bucuriei lor de-a fi descoperit vinovați și persoane care-i facă să se simtă diferiți, deosebiți,...

Infrahumanization bias 1 0

Biasul infraumanizării

Biasul infraumanizării – este un fenomen prin care oamenii tind să atribuie emoții și trăsături umane numai celor care fac parte din grupul lor intim și neagă existent acestora în rândul membrilor grupului extern. Este o formă de prejudecată emoțională. (Zimbardo, Efectul Lucifer, p. 471). Interesant (și trist totodată) este că biasul infraumanizării capătă deseori forme...

credinta 1 0

Despre credință, lume și știință

În termenii fenomenologiei credința (în sensul de credință religioasă) este orientare a conștiinței centrată pe găsirea Lui Dumnezeu și recunoașterea urmelor Sale în tot ce întâlnește. În definitiv, orice credință este setare pentru a descifra straturile lumii într-o anumită cheie. În multiplicitatea posibilităților acestor perspective stă bogăția umanului iar în unitatea unora dintre ele se dezvoltă...

Switch to our mobile site