Caută
Avatarurile unei existențe

Despre Acasă. În căutarea identității

Despre acasa - Viorel Rotila - Texte de frontiera, 125x195

Cartea a apărut la Institutul European (2017)

Voi recurge la redarea Introducerii pentru o scurtă prezentare a ei.

 

Introducere

În cadrul căutărilor ce constituie subiectul acestei cărți forțez limitele scrierii corecte în limba română utilizând forma Acasă în loc de acasă. Încerc astfel să subliniez caracterul de instituție fundamen­tală a existenței (de existențial) pe care-l are Acasă.

Am ales să fac din Acasă tema fundamentală a acestei abordări și datorită interpretării pe care o per­mite acest concept, prepoziția „a” utilizată împreună cu termenul „casă” putând sugera o lipsă ce constituie o caracteristică a omului contemporan, orientându-i căutările: absența unui loc propriu. Cu alte cuvinte, nu domiciliul personal constituie subiectul acestei cărți, ci căutarea „casei”, identificarea locului propriu în socie­tatea actuală, capabil să genereze reperele necesare pentru a afla cine suntem.

Acasă este un punct de orientare, generator de identitate, adică de sens. Căutarea lui Acasă constituie una dintre paradigmele esențiale pentru umanitate. La li­mită, toate culturile pot fi înțelese din perspectiva acestui demers.

Paradigma căutării lui Acasă este actuală doar pentru omul contemporan, cel care trăiește la timpul prezent, el neavând chemare pentru refugiul în propune­rile ce-i vin din trecut. Pentru creștini Acasă are contururi bine definite: este lumea de apoi, este transcendența, lumea aceasta fiind doar un loc de tre­cere. Din acest motiv tema căutării lui Acasă nu este una valabilă pentru omenii sau comunitățile inserate la modul profund într-o perspectivă creștină. Irelevanța căutării lui Acasă este de altfel aplicabilă tu­turor religiilor, fiecare dintre ele constituind soluții date pentru această căutare.

Acasă constituie și o formă de refugiu din timp, o evadare din lipsa de sens în care tinde să ne situeze perspectiva infinității temporale. Istoria constituie o formă de luptă cu timpul în căutarea lui Acasă. Însă, istoria este inevitabil prinsă într-o abordare perspecti­vistă a timpului, în raportarea lui la prezent, în inter­pretarea timpului în funcție de construcțiile umanității dezvoltate în timp.

Deoarece căutarea lui Acasă ține în mod si­multan de demersuri individuale și de interogații co­mune, cartea respectă într-o oarecare măsură această structură de abordare: ea conține atât reflecțiile perso­nale, dezvoltate în baza unor interogații desfășurate în solitudine, cât și ideile născute în cadrul unui dialog purtat cu „un alt căutător”.[1] În sine, spațiul în care s-a desfășurat acest dialog sugerează ceva despre locul în care este posibil să fie mutate treptat câteva din di­mensiunile lui Acasă.

[1] O parte a lucrării conține ideile susținute în cadrul unui dialog online purtat cu Caton Musceleanu. Pentru o mai bună înțele­gere a acestei părți am indicat în fiecare secțiune locul în care pot fi lecturate propunerile partenerului de dialog, conectând astfel gândurile din această carte cu ideile lui.

Alătură-te discuției

Viorel Rotilă

În căutarea identității