Caută
Avatarurile unei existențe

Filosofia minții

Despre emoții și homeostazie

Faptul-de-a-te-simți-într-un-anume-fel dă seama de un mod de-a fi al corpului și de prezența unei forme de conturare a eului; abia pornind de la a simți ca fel-de-a-fi-de-fiecare-dată, adică drept mod al eului, este posibilă orice orientare a...

Despre teza de realitate a propriului corp

Hărțile somato-senzitive, care constituie în primul rând reprezentări ale propriului corp,[1] dau seama de una din dimensiunile esențiale a ceea ce am numit teza de realitate a lumii, și anume de teza de realitate a propriului corp. Orientarea către...

Homeostazie și sentiment

Dacă starea de fericire face parte din lumea sentimentelor (constituind un pol de orientare pentru ele) iar sentimentele constituie o formă de reflectare în plan mintal a homeostaziei, atunci fericirea este dependentă de gradul de armonie pe care...

Emoțiile: despre tiparele motorii

Emoțiile ar fi fost la bază dispozitive[1] menite să rezolve problemele, ce asigurau, cu un grad tot mai mare de probabilitate, supraviețuirea. În termenii teoriei evoluției poate fi explicată transformarea și perfecționarea emoțiilor. Ivirea...

Despre emoții și rațiune

Sufletul ar putea da seama de mintea emoțională, el fiind ce-a mai apropiată entitate culturală de ceea ce-i corespunde în planul biologicului. Puternicul simbolism al metaforei ar putea fi determinat și de semnificativa rezonanță afectivă pe care...

Despre gândirea funcțională

Întrebarea lui Alexandru Dragomir: „De când s-a funcționalizat gândirea?”[1] îmi reține atenția, determinând o scurtă oprire asupra încercării de-a afla câteva răspunsuri posibile.  Gândirea a fost de la bun început funcțională, cultura și...

Eul ca discurs juridic

Tendinţa de unificare, de constituire a Totalităţii, pare a fi generată de dorința Ego-ului de unitate, de-a fi unul (sau una), exercitată „în afară”. Abia apariţia discontinuităţii în acest pol identic (subconştientul fiind exemplul cel mai tare în...

Despre corp, mediu și ivirea conștiinței

Corpul nostru oferă un patern de stimulare. Ideea corespunde cu experiența pacienților căror le-a fost îndepărtată o parte din creier, domeniile lipsa fiind formatate în zona rămasă datorită orientării pe care-o oferă canalele de stimulare...

Viorel Rotilă

În căutarea identității