Caută
Avatarurile unei existențe

Etichetă:Empirismul

Empirismul

Precizări sumare: mintea este o tabula rasa, în absența ideilor care provin din experiență. Experiența este singura sursă certă a cunoașterii. Inducția este metoda privilegiată de cunoaștere.

 

 
 

(Imagine preluată de pe )

Viorel Rotilă

În căutarea identității