Caută
Avatarurile unei existențe

Jurnal 3

 

     Dimensiunile existenței noastre mentale sunt trasate de mulțimea gândurilor la care accedem (în cea mai mare parte ale altora) și a capacității de a da sens propriilor experiențe. Faptul-de-a-fi-gânditor este construit inevitabil pe modalitățile faptului-de-a-fi-cu, depinzând de ceea ce ne dau ceilalți ori ce reușim să luăm de la ei. Orice analiză a eului ar trebui să se desfășoare abia după conștientizarea fundamentelor sociale specifice propriei gândiri.

    Sentimentul de castă constituie unul din punctele de atracție în filozofie. Aici poți emite pretenția (chiar dacă deseori neîntemeiată) de a te alătura unui grup exclusivist ce se înșiră pe tot parcursul Istoriei. Această raportare are drept risc sentimentul apartenenței la un sens la existenței, anulând exact atitudinea esențială pentru orice filosof: căutarea sensului existenței.

Scris de
Viorel Rotilă
Alătură-te discuției

Viorel Rotilă

În căutarea identității