Caută
Avatarurile unei existențe
Recomand un reușit blog de filosofie

Recomand un reușit blog de filosofie

Recomand cu căldură blogul de filozofie Let’s talk about books!

Este un blog ce combină reușita popularizare a unor teme, idei și curente filosofice cu prezentarea unor noutăți și abordarea riguroasă din punct de vedere cognitiv. Recursul la sintetizarea ideilor sub forma unor scurte articole le crește semnificativ accesibilitatea pentru cei pasionați de filozofie și, la fel de important, pentru publicul larg.

Deși temele par să se concentreze asupra studiului cunoașterii, filosofiei științei (sugerând orientările cognitive ale autorilor și interesul dominant al acestora pentru filosofia analitică), existența unor articole din zona istoriei filosofiei (în special a modernității) îi conferă blogului un grad rezonabil de generalitate. Diversitatea gânditorilor amintiți și a temelor tratate reușește să sugereze ceva din atemporalitatea și universalitatea filosofiei.

Lansat în vara anului 2018 ca un „blog de cărți”, acest demers spiritual a reușit să adune împreună un număr semnificativ de autori, recomandări, teme abordate, idei și cititori. Multe dintre articole sunt scurte rezumate ale unor noi apariții editoriale din spațiul cultural românesc și (ceea ce este și mai important) occidental.

Privindu-l din perspectiva propriilor dorințe, zăresc în conținutul acestui blog câteva demersuri și afirmații utile filosofiei:

  1. Filosofia nu înseamnă (doar) istoria filosofiei. Autorii blogului tentează smulgerea gândirii filosofice din tradiționalele închideri reductive la istoria filosofiei, prin exercitarea ei asupra problemelor contemporane. Totodată ei aduc în atenție autori și idei care nu și-au găsit până acum răsunetul meritat în spațiul cultural românesc.
  2. Reîntoarcerea în Agora. Blogul și manifestările conexe lui (cea mai vizibilă fiind Cafeneaua filosofică) încearcă mutarea filosofiei din închiderile-i academice (insuficient de roditoare pentru întreaga societate) în spațiul public cotidian. Autorii sunt persoane ce aparțin unor noi generații și practici filosofice, ce mută filosofia în spații considerate de predecesorii lor ca fiind improprii gândirii filosofice.
  3. Virtualul este un spațiu accesibil practicilor specifice întâlnirii și comunicării filosofice. Exemple de reflecție și comunicare filosofică în mediul online sunt dovezi suficiente pentru această încercare. Alături de existența sa în mediul online se remarcă prezența temelor Cafenelei filosofice a colegilor de la București (cea care a inspirat abordări similare, reușite sau nu), respectiv conectarea cu aceste evenimente diseminate (uneori și desfășurate) online.
  4. Gândirea filosofică este principalul criteriu de identificare a apartenenței la filosofie. Câțiva dintre autorii articolelor ilustrează posibilitatea gândirii filosofice practicată de persoane ce nu îndeplinesc standardele definiției birocratice a termenului, dar care reușesc să demonstreze practic apartenența la această modalitate a gândirii.
  5. Problemele specifice prezentului și viitorului sunt teme legitime de reflecție filosofică. Blogul Let’s talk about books oferă un bun exemplu despre ce înseamnă a face filozofie în vreme de pandemie (chiar dacă nu parcurge întreaga distanță specifică abordării pragmatice a unor probleme cognitive specifice acestei perioade; însă asta este mai curând o problemă ce ține de preferințele mele decât una bazată pe un standard acceptat de comparație).

Articolele din cadrul blogului pot constitui o lectură o lectură necesară pentru orice student la filozofie, având capacitatea de a combina actualizarea unor idei cu deschiderea unor noi orizonturi de interogare. În egală măsură, diversitatea articolelor, modalitatea de abordare a temelor și autorilor, sunt câteva dintre caracteristicile ce fac acest demers spiritual accesibil tuturor persoanelor care au o minimă preocupare pentru înțelegerea umanității și a lumii în care trăim.

Scris de
Viorel Rotilă
Alătură-te discuției

Viorel Rotilă

În căutarea identității