Caută
Avatarurile unei existențe

Viorel Rotilă

În căutarea identității

Emotia ca dispozitie de-a actiona

Emoția nu este atât un sentiment (înțeles ca o trăire personală, vizibilă prin intermediul unei introspecții) cât o dispoziție, diferența fiind dată de orientarea către acțiune pe care dispoziția o conține. Altfel spus, emoția este în primul rând...

Sensul unora din emoțile noastre

Nevoia de sens (cu atât mai accentuată cu cât trăim într-o societate dominată de dorința unei explicații pentru tot ce există) ne poate determina să acordăm semnificații aleatorii, uneori chiar improbabile, unora din emoțiile noastre, a căror...

Închiderea în orizontul temporal al situației

Închiderea în orizontul temporal al situației dă seama de cunoașterea celorlalți doar raportat la condițiile prezente, fără prea multe legături cu trecutul, cu istoria personală a fiecăruia[1], persoana fiind redusă la condițiile de afirmare permise...

Despre Occidentul României

Renumele de care se bucură perioada interbelică din perspectiva modernizării țării și a unei anume modernități este bazat în special pe faptul că România acelei perioade a fost marcată de prezența ardelenilor, care au adus cu ei imboldul pentru o...

„Inteligența eomoțională”; sensuri posibile

Conceptul inteligență emoțională se susține în sensul său tare atâta timp cât vorbim, într-un orizont de discurs evoluționist, despre capacitatea emoțiilor de a salva persoana sau de a contribui la binele ei (înțeles inclusiv dintr-o perspectivă...

Cultura română și susținătorii săi

Esențial pentru cultura română nu este atât ceea ce face societatea, noi fiind bântuiți de un grad ridicat de neînchegare, cât mai curând vârfurile ei, pe care caut să mă sprijin în propriul discurs identitar. Faptul că în cultura română a fost...

Intentionalitate și cultură

Forma originară a intenționalității o găsim în a mânca, ba chiar în cadrul întregului complex pe care-l formează supraviețuirea. Rostirea originară, raportul originar al omului cu ființa își capătă conturul în supraviețuire. Sensul de bază pe care...

Despre rațiune și emoții în modernitate

Modelul modernității îl constituie omul hiper-rațional, detașat complet de orice emoție și capabil să ia decizii construite doar pe calea rațiunii. Acest model instituie dreptul de a pedepsi semenii, prezumându-i ca decidenți raționali ai propriilor...

Despre existență și istorie

Suntem echilibrul pe care am reușit să-l creem între diferitele tendințe (majoritatea interne) ce ne domină existența. Modul de aranjare a pulsiunilor noastre se numea odată caracter, sensul lui tare fiind derivat din posibilitatea de stăpânire a...

Viorel Rotilă

În căutarea identității