Caută
Avatarurile unei existențe

Viorel Rotilă

În căutarea identității

Între nostalgie și obiectivitate

Poate că a venit momentul în care trebuie să cercetăm și ce a fost bun în această țară pe perioada comunismului, lucruri care ar putea da seama de existența unor energii creatoare, chiar dacă distorsionate de regim. La limită, ne putem întreba dacă...

Despre inegalități care echilibrează balanța

O bună parte din emoțiile noastre derivă din modalitatea în care ne simbolizăm anumite stări corporale. Educația emoțiilor nu ține atât de controlul acestora cât de capacitatea de a avea un bun dialog cu propriul corp. Capacitățile afective sunt...

De ce discursul despre emoții

(Picture: Feeling Blue, by Michael D. Edens) Discursul despre emoții stă sub semnul dorinței de a depăși vechea paradigmă a tensiunii dintre rațiune și emoție. Scopul unei astfel de abordări îl constituie fie o redefinire a rațiunii fie, mai...

Despre conștientizarea propriilor sentimente

Conștientizarea propriilor sentimente este în bună măsură înscrierea lor într-o gamă de semnificații prestabilite, generate cultural. Este forma noastră de a ne întări cotidian adeziunea la intersubiectivitate, la faptul-de-a-fi-cu, deci la...

Despre inteligență și științificitate

Sensul inteligenței nu stă atât în strălucirea explicațiilor pe care ea le furnizează cât în capacitatea ei predictivă. Faptul că am supraviețuit ba chiar, dintr-o anume perspectivă, am evoluat, ar putea demonstra că această dimensiune a...

Despre religie, morală și frumusețe

Religia rămâne cel mai eficient instrument moral de care a avut parte omenirea până acum, prototipul oricărui tip de moralitate. Din păcate, influența altor dimensiuni ale ei nu a fost întotdeauna convergentă cu cea morală, iscând și apariția unor...

Despre ceilalți

Sunt ceea ce părinții, prietenii, societatea și hazardul au făcut din mine. Rostirea orgolioasă a cuvântului eu înseamnă de fiecare dată evocarea lor. Suntem, în bună măsură, rezultatul întâlnirilor esențiale de care soarta a făcut să avem parte. Să...

Despre contemplație

Privind cum înflorește un zarzăr: Răbdarea de-a privi cum se ivește primăvară, de-a urmări succesiunea lentă a semnelor care-i marchează instaurarea, constituie o reiterare a dimensiunii contemplative a umanului, căzută tot mai mult în uitare...

Despre liniște și moarte

S-ar părea că liniștea și moartea sunt, din punctul nostru de vedere, învecinate. Amândouă ne înspăimântă, chiar dacă în grade diferite. Motiv pentru care simțim nevoia să privim întotdeauna spre viitor, plini de speranță și proiecte. Abia...

Modernizarea României: mutația intelectuală

Secolul al XIX-lea aduce la noi mutația intelectuală: înlocuirea boierilor în administrație de către oameni cultivați (intelectuali, conform canoanelor vremii). Este momentul în care se lansează formula Ai carte, ai parte! , ce a adus în cultura...

Viorel Rotilă

În căutarea identității