Caută
Avatarurile unei existențe

Viorel Rotilă

În căutarea identității

Despre conștientizarea propriilor sentimente

Conștientizarea propriilor sentimente este în bună măsură înscrierea lor într-o gamă de semnificații prestabilite, generate cultural. Este forma noastră de a ne întări cotidian adeziunea la intersubiectivitate, la faptul-de-a-fi-cu, deci la...

Despre inteligență și științificitate

Sensul inteligenței nu stă atât în strălucirea explicațiilor pe care ea le furnizează cât în capacitatea ei predictivă. Faptul că am supraviețuit ba chiar, dintr-o anume perspectivă, am evoluat, ar putea demonstra că această dimensiune a...

Despre religie, morală și frumusețe

Religia rămâne cel mai eficient instrument moral de care a avut parte omenirea până acum, prototipul oricărui tip de moralitate. Din păcate, influența altor dimensiuni ale ei nu a fost întotdeauna convergentă cu cea morală, iscând și apariția unor...

Despre ceilalți

Sunt ceea ce părinții, prietenii, societatea și hazardul au făcut din mine. Rostirea orgolioasă a cuvântului eu înseamnă de fiecare dată evocarea lor. Suntem, în bună măsură, rezultatul întâlnirilor esențiale de care soarta a făcut să avem parte. Să...

Despre contemplație

Privind cum înflorește un zarzăr: Răbdarea de-a privi cum se ivește primăvară, de-a urmări succesiunea lentă a semnelor care-i marchează instaurarea, constituie o reiterare a dimensiunii contemplative a umanului, căzută tot mai mult în uitare...

Despre liniște și moarte

S-ar părea că liniștea și moartea sunt, din punctul nostru de vedere, învecinate. Amândouă ne înspăimântă, chiar dacă în grade diferite. Motiv pentru care simțim nevoia să privim întotdeauna spre viitor, plini de speranță și proiecte. Abia...

Modernizarea României: mutația intelectuală

Secolul al XIX-lea aduce la noi mutația intelectuală: înlocuirea boierilor în administrație de către oameni cultivați (intelectuali, conform canoanelor vremii). Este momentul în care se lansează formula Ai carte, ai parte! , ce a adus în cultura...

Emotia ca dispozitie de-a actiona

Emoția nu este atât un sentiment (înțeles ca o trăire personală, vizibilă prin intermediul unei introspecții) cât o dispoziție, diferența fiind dată de orientarea către acțiune pe care dispoziția o conține. Altfel spus, emoția este în primul rând...

Sensul unora din emoțile noastre

Nevoia de sens (cu atât mai accentuată cu cât trăim într-o societate dominată de dorința unei explicații pentru tot ce există) ne poate determina să acordăm semnificații aleatorii, uneori chiar improbabile, unora din emoțiile noastre, a căror...

Închiderea în orizontul temporal al situației

Închiderea în orizontul temporal al situației dă seama de cunoașterea celorlalți doar raportat la condițiile prezente, fără prea multe legături cu trecutul, cu istoria personală a fiecăruia[1], persoana fiind redusă la condițiile de afirmare permise...

Viorel Rotilă

În căutarea identității