Caută
Avatarurile unei existențe

Viorel Rotilă

În căutarea identității

Despre măștile și chipurile existenței

Am purtat atâta timp diferite măști încât nu mai reușesc să-mi regăsesc chipul. Să fi luat forma măștilor, devenind astfel ceea ce alții așteaptă de la mine? Existența este munca pentru a-ți construi un chip, după ce ai realizat că acesta nu-ți este...

Despre rosturi ale cărții

O carte reprezintă și curajul (deseori doar riscul neconștientizat) de-a exprima o poziție și de a-i suporta consecințele, într-o lume în care ideologiile fac din unii scriitori exemple negative necesare pentru susținerea „discursurilor care sunt”...

Despre rău și valoare

Esența unei valori pare a ține mai curând de tăria cu care este afirmată decât de argumentarea caracterului ei de universalitate. Oricum, ne conving în cele din urmă acele tipuri de intenționalități cu care rezonăm cumva și în mod afectiv, devenind...

Despre știință, sociologie și putere

Știința, acest instrument de înstăpânire asupra naturii, constituie tot mai mult o regiune axiologică tare (cu tendința de a deveni unica), atrăgând din ce în ce mai multe încercări de realizare personală în spațiul ei. Știința este putere în două...

Între nostalgie și obiectivitate

Poate că a venit momentul în care trebuie să cercetăm și ce a fost bun în această țară pe perioada comunismului, lucruri care ar putea da seama de existența unor energii creatoare, chiar dacă distorsionate de regim. La limită, ne putem întreba dacă...

Despre inegalități care echilibrează balanța

O bună parte din emoțiile noastre derivă din modalitatea în care ne simbolizăm anumite stări corporale. Educația emoțiilor nu ține atât de controlul acestora cât de capacitatea de a avea un bun dialog cu propriul corp. Capacitățile afective sunt...

De ce discursul despre emoții

(Picture: Feeling Blue, by Michael D. Edens) Discursul despre emoții stă sub semnul dorinței de a depăși vechea paradigmă a tensiunii dintre rațiune și emoție. Scopul unei astfel de abordări îl constituie fie o redefinire a rațiunii fie, mai...

Viorel Rotilă

În căutarea identității