Caută
Avatarurile unei existențe

STUDENȚI

Aceasta este pagina centrală pentru comunicarea cu studenții și organizarea activităților de învățare.

O nouă esență a umanului?!

Cu ocazia ceremoniei de absolvire de anul acesta (2022) studenții de la specializarea Filosofie ne-au oferit tuturor celor care (se presupune că) le-am îndrumat pașii de-a lungul anilor de facultate statueta din imaginea atașată. În momentul în care...

Putem evalua un student/elev fără a-l vedea?!

Deoarece am observat mai multe discuții pe tema derapajelor evaluării elevilor/studenților din perioada pandemiei, principala explicație cauzală bazându-se pe restricțiile generate de Regulamentul General de Protecție a Datelor Personale (GDPR)...

Despre predicțiile sociale bazate pe istorie

Dezbaterile pe tema riscurilor potențiale la adresa comunităților sunt o parte integrantă a istoriilor naționale/comunitare/regionale. Există o singură diferență importantă pe care prezentul o manifestă comparativ cu trecutul, respectiv scara:...

Despre câțiva români inteligenți

Am descoperit cu plăcere câteva bloguri având ca temă abordările științifice ale problemelor. Cu alte cuvinte, am găsit oameni pasionați de știință, ce pot constitui puncte de reper pentru o societate ce tinde să fie dominată de amatorism. Le...

Cunoașterea ca emoție

Fiecare dintre noi trăiește o formă a dorinței de cunoaștere, ce ne străbate cu intensități variabile. Ceea ce sugerează prezența unei forme afective a cunoașterii, adică cunoașterea ca emoție. În măsura în care spaima de necunoscut face parte din...

Despre cauzalitate

Cauzalitatea este caracteristica esențială a narațiunii contemporane; s-ar părea chiar că a oricărei narațiuni. Ceea ce ne face a o considera sinonimă cu umanul, fiind o formă a acestuia de ordonare a datelor ființei. Cum ne dăm seama că un fapt...

Biasurile cognitive

O perspectivă interesantă în analiza erorilor de raționare este oferite de conceptul biasuri cognitive. Cred că o traducere potrivită ar fi cea de prejudecăți cognitive. Definiția (tradusă): o prejudecată cognitivă este un model de eroare în...

Viorel Rotilă

În căutarea identității